Czcionka A- A A+

Testy czynnościowe układu oddechowego

  • Spirometria

    Spirometria to badanie podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Spirometry CPFS/D MedGraphics umożliwiają pomiar SVC, FVC, MVV i ocenę pre-post.  Spełniają wymagania ATS i ERS w zakresie dokładności i powtarzalności. Oprogramowanie umożliwia wykonanie pełnej spirometrii, krzywych przepływów oddechowych, ocenę próby rozkurczowej i prowokacyjnej.

  • Bodypletyzmografia

    Kabina pletyzmograficzna (Body plethysmograph Elite Platinum DX) z analizą dyfuzji i objętości płuc metodą washout zapewnia kompletny zestaw testów diagnostycznych, obejmujących również oporność dróg oddechowych i całkowitą objętość płuc, co umożliwia dokładne badanie pacjenta. Kabina wyposażona jest w automatyczną kontrolę wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS. Budowa urządzenia pozwala również na wykonywanie pełnych badań spirometrycznych, dyfuzyjnych i TGV () u pacjentów na wózku inwalidzkim (bez konieczności jego opuszczania) oraz u dzieci. Urządzenie umożliwia badanie TLC (całkowitej pojemności płuc), DLCO (pojemności dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla), Raw (oporności dróg oddechowych), kondunktacji, krzywych przepływów, krzywych przepływów oddechowych oraz maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych, prób prowokacyjnych i rozkurczowych.

    Bodypletyzmografia    Kabina pletyzmograficzna