Czcionka A- A A+

Analiza czynności ruchowych

BTS Smart DX 7000 to wydajny system do kompleksowej analizy ruchu ciała. System składa się z 8 kamer TVC emitujących promieniowanie IR o częstotliwości 500Hz przy maksymalnej rozdzielczości. Kamery posiadają system rozpoznawania markerów w technologii „blob” w skali szarości (obszary o podobnej intensywności) oraz umożliwiają pomiar ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (np. pełne światło słoneczne, brak pełnego oświetlenia sztucznego).

Zarejestrowane przez kamery dane, są zbierane i analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania, pozwalającego na:
– automatyczne śledzenie danych w trakcie badania,
– kompletną synchronizację danych kinematycznych, kinetycznych, sygnału EMG i obrazu video,
-możliwość eksportowania zebranych danych w dostępnych formatach, do dalszej analizy
statystycznej,
– automatyczne obliczanie zadanych parametrów na podstawie przyjętego protokołu,
– rejestrację danych kinematycznych i sygnału analogowego,
– graficzną prezentację danych w czasie rzeczywistym,
– rekonstrukcję 3D i automatyczne oznaczanie markerów,
– wizualizację i edycję pozycji markerów

Analiza jest nieinwazyjna, gdyż markery naklejane są na skórę pacjenta. System może być stosowany na wolnym powietrzu.

Dane służą do:
–  oceny układu ruchu pacjenta,
–  ustalenia stopnia dysfunkcji,
–  zaplanowania strategii leczenia,
–  zaplanowania treningu,
–  oceny skuteczności prowadzonego treningu lub procesu terapeutycznego.

analiza czynności ruchowych BTS
BTS Smart
Bieżnia diagnostyczno – pomiarowa H/P Cosmos Mercury Med 4.0 Gaitway IIS (do analizy chodu z kamerami video)wyposażona jest w moduły do analizy lokomocji i ruchu z możliwością oceny sił reakcji podłoża z wykorzystaniem platform dynamograficznych oraz analizą kinetyczną.

W urządzeniu zostały wykorzystane płyty nacisku Kistler’a, które są szeroko stosowane w pracach badawczych analizy poruszania się w otoczeniu klinicznym i sportowym.

Zalety stosowania bieżni ruchomej znajdują zastosowanie, podczas pracy ze sportowcami oraz pacjentami. Urządzenie zapewnia bowiem stabilny chód. Do obsługi urządzenia wykorzystano oprogramowanie Gaitway, które zbiera dane z czujników nacisku, ulokowanych w bieżni ruchomej, oddziela lewą i prawą stopę, rysuje wyniki, a także umożliwia użytkownikowi wydruk i eksport danych. Pomiary nacisku pionowego pozwalają obliczyć nacisk, przemieszczenie środka nacisku (COP) i chwilowe (zależne od czasu) parametry ruchu.