Czcionka A- A A+

Ocena reakcji sił podłoża

Platformy Kistler 9286BA stanowią moduł do analizy kinetycznej współpracujący z systemem kinematycznym.

Platforma Kistler 9286BA platforma

Zestaw zawiera oprogramowanie do analizy reakcji sił podłoża BTS DIGIVEC, pozwalające na pełną analizę danych z platformy, z graficzną i liczbową prezentacją uzyskanych danych. System umożliwia synchronizację uzyskanych danych w postaci graficznej z zarejestrowanym obrazem video, a także prezentację zarejestrowanych danych w postaci tzw. Vectogramu 3D we wszystkich płaszczyznach. Istnieje także możliwość eksportu danych w ogólnie przyjętych formatach do dalszej analizy statystycznej.