Czcionka A- A A+

Posturografia

Posturografia opiera się na rejestracji ruchów wyrównawczych, które są  wykonywane w postawie wyprostnej. Badanie umożliwia obiektywną ocenę układu równowagi zarówno statycznej jak i  dynamicznej. Elementy wchodzące w skład układu równowagi: kontrola wzrokowa, układ przedsionkowy i propriocepcja są badane jednocześnie. Do badania posturograficznego w DynamoLab wykorzystuje się:

  • Bieżnię Zebris FDM-THQ(na bazie H/P/Cosmos Quasar Med) z kamerami wideo – jest to kompleksowe urządzenie, przeznaczone do obiektywnej oceny i treningu chodu oraz postawy, w warunkach statycznych i dynamicznych, poprzez wykorzystanie matrycy czujników barorezystywnych, do analizy dystrybucji obciążenia podczas lokomocji i statyki. Bieżnia wraz z zintegrowaną matrycą zawierającą ponad 10 000czujników, tworzy powierzchnię pomiarową o wymiarach ok. 135×55 cm, pod pasem transmisyjnym bieżni. Moduł statyczny oprogramowania, umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże, podczas swobodnego stania pacjenta. Moduł dynamiczny oprogramowania, umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże, w trakcie chodu czy biegu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu.Bieżnia Zebris FDM-THQ Posturografia
  •  ACCUPOWER– platforma dynamograficzna do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych, która daje także możliwość oceny przemieszczania środka ciężkości.ACCUPOWER posturograf