Czcionka A- A A+

Dynamometria

Dynamometr  PRIMUS RS umożliwia ocenę i trening koordynacji i siły mięśniowej w warunkach:
– pracy izometrycznej,
– pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej),
– pracy izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej).

Dynamometr  PRIMUS RS Dynamometr Dynamometria

System  pozwala na obiektywną ocenę parametrów szybkościowo-siłowych dla najczęstszych czynności funkcjonalnych. Dzięki PRIMUS RS można prowadzić także ćwiczenia bierne. Dynamometr, posiada skalę, w celu uzyskania powtarzalności ustawienia urządzenia, dla potrzeb badań naukowych.

system dynamometr Dynamometr  PRIMUS RS Dynamometria

System zapewnia:
– przygotowanie raportu oceniającego postęp pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań,
– możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów związanych z testowanym/ćwiczonym ruchem, w tym pomiaru ciężaru segmentu ciała, dla kalkulacji dynamicznych parametrów ruchu,
– możliwość generowania raportów na podstawie parametrów porównawczych różnych badań (np. ocena postępu, ocena kończyny prawej i lewej), z danymi normatywnymi dla poszczególnych grup wiekowych i płci,
– możliwość uzyskania informacji zwrotnej w trakcie ćwiczenia, w celu optymalizacji wyników (biofeedback),
– możliwość zmiany zadanego obciążenia w trakcie prowadzonej sesji rehabilitacyjnej.